Lesrooster & Jaarindeling

Jaarindeling

De lessen en repetities starten in week 40 (vanaf 02-10-17).

  • In de toneel- en musicallesklassen, de theaterdans-lesklas en de beeldende kunstklas volg je in een lesjaar 28 lessen.
  • In de productieklas toneel en musical heb je ongeveer 30 repetities tot aan de voorstellingen.

In een lesjaar zijn er twee presentatiemomenten, namelijk presentatieweek 1 en 2.
In de eerste presentatieweek presenteren alle klassen (m.u.v. de productieklassen en de toneellesklas special A*) twee keer voor publiek.
Op het einde van het lesjaar presenteren alle klassen twee keer in de tweede presentatieweek en de productieklassen spelen na de presentatieweek vier keer hun voorstelling.

De beeldende kunstklas gebruikt de presentatieweken als expositiemoment. Tevens is er voor de beeldende kunstklas ook nog een tweede expositie gepland (zie belangrijke data).

 *De toneellesklas special A speelt alléén in presentatieweek 2 en bezoekt in presentatieweek 1 een presentatie van een andere klas

Lesrooster

Naast dat we binnen ons aanbod met verschillende niveaus werken, worden de klassen ook ingedeeld op leeftijd.
In onderstaand schema kun je per discipline de niveauklassen vinden en de daarbij behorende leeftijdscategorie, lesdag,- tijd.

TONEEL
A-niveau

Toneellesklas 1A
Leeftijd: 5 t/m 7 jaar
Lesdag/tijd:
1*=ZA 10:00 – 11:00u
2*= ZA 11:15 – 12:15u (1A,2)
Kosten: €185,-

Toneellesklas special A
Leeftijd: 8+
Lesdag/tijd: DI 16:45 – 17:45u
Kosten: €315,-****

Toneellesklas 2A
Leeftijd: 7 t/m 9 jaar
Lesdag/tijd: DO 16:15 – 17:45u
Kosten: €235,–

Toneellesklas 3A 
Leeftijd: 8 t/m 10 jaar
Lesdag/tijd: DI 16:15 – 17:45u
Kosten: €235,-

Toneellesklas 4A
Leeftijd: 10 t/m 12 jaar
Lesdag/tijd: DO 18:00 – 19:30u
Kosten: €235,-

Toneellesklas 5A
Leeftijd: 12 t/m 14 jaar
Lesdag/tijd: DI 18:00 – 19:30u
Kosten: € 235,-

Toneellesklas 6A**
Leeftijd: 14 t/m 17 jaar
Lesdag/tijd: DO 18:00 – 19:30u
Kosten: € 235,-

Toneellesklas 7A
Leeftijd: 17+
Lesdag/tijd: DI 19:45 – 22:00u
Kosten: Tot 21 jr. € 315,–
***Vanaf 21 jr. € 381,15

TONEEL
B-niveau

Toneellesklas 3/4 B
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Lesdag/tijd: DO 16:15 – 17:45u
Kosten: €235,-

Toneellesklas 5B 
Leeftijd: 12 t/m 14 jaar
Lesdag/tijd: DI 18:00 – 19:30u
Kosten: €235,-

Theater 6B**
Leeftijd: 14 t/m 17 jaar
Lesdag/tijd: DO 18:00 – 19:30u
Kosten: €235,-

Tonellesklas 7B
Leeftijd: 17+
Lesdag/tijd: DI 19:45 – 22:00u
Kosten: Tot 21 jr. € 315,-
***Vanaf 21 jr. € 381,15

TONEEL
C-niveau

Productieklas Toneel 
Leeftijd: 12+
Lesdag/tijd: DO 19:45 – 21:45u
Kosten: Tot 21 jr. 380,-
***Vanaf 21 jr. € 459,80

MUSICAL
A/B niveau

Musicallesklas 3/4 
Leeftijd: 8 t/m 11 jaar
Lesdag/tijd: MA 17:45 – 19:15u
(zang 16:45-17:45*****)
Kosten: €280,-****

Musicallesklas 5 
Leeftijd: 12 t/m 14 jaar
Lesdag/tijd: MA 17:45 – 19:15u
(zang 16:45-17:45*****)
Kosten: €280,-****

MUSICAL
C niveau

Productieklas musical 
Leeftijd: 12+
Lesdag/tijd: MA 19:30 – 21:30u
Kosten: Tot 21 jr. €380,-
***Vanaf 21 jr. €459,80

THEATERDANS
A/B-niveau

Theaterdans-lesklas
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Lesdag/tijd: MA 16:15 – 17:45u
Kosten: €235,-

BEELDENDE KUNST
A/B-niveau

Beeldende kunstklas
Leeftijd: 8+
Lesdag/tijd: MA 16:30 – 18:00u
Kosten: ****€305,-

*Bij toneellesklas 1A zijn er twee lestijd opties, bij te weinig aanmeldingen wordt er één klas samengesteld
**Vooralsnog is toneellesklas 6A en 6B samengevoegd; bij voldoende aanmeldingen worden er twee klassen gemaakt
***Leerlingen vanaf 21 jaar betalen 21 procent BTW
****Prijs bij musicallesklassen is duurder i.v.m. extra zang en danslessen / prijs bij toneellesklas special A is duurder i.v.m. intensievere begeleiding / prijs bij de beeldende kunstklas is duurder i.v.m. gebruik materialen
***** Tussen 16u45-17u45 worden er voor de leerlingen van de musicallesklassen extra individuele zanglessen gegeven; aan het begin van het jaar wordt een planning gemaakt


De theaterschool bestaat al 22 jaar en wordt nog steeds niet (structureel) financieel ondersteund door de Gemeente Sittard-Geleen.